Polagens

Colagens: Polaroids sobre Polaroids
Trabalhos únicos - Série aberta (2001- )
Collage: Polaroids on Polaroids - Work in progress